Pusteluft

PusteluftØkt oppmerksomhet på ISO-krav og HMS (Helse/Miljø/Sikkerhet) har ført til at stadig flere bedrifter søker rasjonelle og pålitelige metoder for åndedrettsvern for sine ansatte der det er risiko for helsen.

Åndedrettsvern er ikke bare viktig med hensyn til helse, men det spiller også inn på de ansattes velvære og produktivitet.

Det er mange arbeidsplasser i Norge med behov for separat tilførsel av pusteluft, som for eksempel for de bedrifter som jobber med lakkering, sandblåsing, dykking, røykdykking, medisinsk- /og sykehusluft, farmasøytisk produksjon, asbestsanering, sveising og tunnelgraving / – rehabilitering.

Vi kan med vår F-2000 Safe-Air tester utføre kontroll av din pusteluft for å se om denne tilfredsstiller kravene* til pusteluft, eller om bedriften må sette i gang tiltak for å bedre kvaliteten på pusteluften.
KONGSVINGER KOMPRESSOR-SERVICE AS selger pusteluftstasjoner som er utviklet for å ta seg av de spesielle behov knyttet til bruken av pusteluft fra kompressorer, løsninger som imøtekommer internasjonale pusteluft standarder og som dekker alt fra lakkeringsverksteder til kuvøser.

Vi foretar pusteluftsanalyser på forespørsel. Ta kontakt for mer informasjon.

* NS EN 12021 (Industritrykkluft) / NS EN 737 European Pharmacopoeia (Medisinsk trykkluft).