Kapasitetsanalyse

For å kartlegge bedriftens trykkluftbehov kan vi foreta kapasitetsanalyse på deres trykkluftsanlegg. En slik analyse kan også avdekke eventuelle luftlekkasjer på rørnettet.

Analyse av trykkluftutnyttelsen

For å kunne samle viktige data for optimering av trykkluftsystemene, har vi en PC-basert analyse av trykkluftutnyttelsen. Trykkluft-forbruksprofilen som nå er utarbeidet, kan videreutvikles med energi-spare- system(ESS) slik at den beste løsningen for hvert bruksområde blir funnet.

Individuelle løsninger

På grunnlag av trykkluft-forbruksprofil og analysen avgjør våre ansatte i hvert enkelt tilfelle om det er lønnsomt med en kombinasjon av konvensjonelle og frekvensstyrte anlegg eller et delt konsept med standard skruekompressorer.

La KONGSVINGER KOMPRESSOR-SERVICE planlegge en trykkluftforsyning som er individuelt tilpasset din bedrift. Vårt brede produktspekter når det gjelder kompressorer garanterer at den mest lønnsomme installasjonen vil bli funnet uansett behov.